Den fria jämställda svenska kvinnan...eller?

Hur många vet vad som pågår mot svenska kvinnor? Det finns en dold sjukdom! I en undersökning 2001 som kallas "Slagen dam" kan vi läsa följande...

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning.

 
I dag, den 14 maj år 2001, offentliggörs Sveriges första omfångsundersökning angående mäns våld mot kvinnor. Undersökningen är ett regeringsuppdrag som Brottsoffermyndigheten fick i samband med Kvinnofridsreformen.
Brottsoffermyndigheten gav i sin tur Eva Lundgren, som innehar en av regeringen tillsatt professur med särskild inriktning på våld mot kvinnor, och Gun Heimer, docent och chef för Rikskvinnocentrum, i uppdrag att ansvara för det konkreta genomförandet. Båda forskarna är verksamma vid Uppsala universitet.
Undersökningen riktades till 10 000 kvinnor i åldrarna mellan 18 och 64 år. Den visar en hög svarsfrekvens, över 70 procent. Kvinnor kan och vill uttrycka sina erfarenheter av våld. Tillsammans ger de en bild av sakernas tillstånd som är en massiv utmaning av myten om Sverige som ett redan jämställt land.
Det handlar om fysiskt och sexuellt våld liksom hotelser, vilket forskarna medvetet samlar under den gemensamma benämningen våld. Föreställningen om att hot skulle vara "bara" hot tillbakavisas. Resultaten visar tvärtom på klara samband mellan de olika formerna av våld.

 
Data i sammanfattning
Nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag.

Fler än hälften av kvinnorna, 56 procent, har blivit sexuellt trakasserade.

Våld och/eller sexuella trakasserier är något som nästan sju av tio svenska kvinnor, 67 procent, har erfarenheter av.

Ungefär var fjärde kvinna med våldserfarenheter utsattes den senaste gången för våld under det senaste året.

Mer än var femte ung kvinna, i åldern 18-24 år, har utsatts för våld under det senaste året.

Var tredje kvinna som separerat eller skilt sig från en man rapporterar att hon har utsatts för våld av en tidigare make eller sambo. Mer än var fjärde av dessa kvinnor rapporterar om ett systematiskt våld från mannen.

Den våldsform som är vanligast inom parrelationer är fysiskt våld. Var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts för fysiskt våld av tidigare make eller sambo.

Den våldsform som är vanligast utanför en parrelation är sexuellt våld. Var fjärde kvinna har utsatts för det utanför en sexuell relation. Fler än var tionde kvinna, 13 procent, har erfarenheter av att vara utsatt för grövre sexuellt våld, som våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande eller försök till sexuellt utnyttjande, av en man utanför en sexuell relation.

Konsekvenserna av att vara utsatt för hotelser är allvarliga enligt studiens resultat. Kvinnor med erfarenheter av hot rapporterar om såväl fler som kraftigare fysiska och psykiska symptom än kvinnor med erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld. Självmordsförsök och självmordstankar förekommer också i högre utsträckning inom gruppen av kvinnor som hotats än inom gruppen av kvinnor som har utsatts för fysiskt våld.

Våldet utövas av män inom alla samhällsklasser och av män med olika etniska bakgrunder. De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samborelationer.

15 procent av kvinnorna polisanmälde den senaste våldshändelsen.

Universitet och högskolor framstår som en riskfylld arena för kvinnor. Två tredjedelar av de kvinnliga studenterna har utsatts för sexuella trakasserier.

Jämställdheten en myt
Professor Eva Lundgren ifrågasätter uppfattningen om den svenska jämställdheten: "Jag har svårt att se hur den svenska självbilden av ett jämställt land ska kunna upprätthållas efter vad vi nu vet om svenska kvinnors våldserfarenheter. När nästan varannan kvinna i Sverige mellan 18 och 64 år har utsatts för våld av någon man, måste väldigt många svenska män har utsatt någon kvinna för våld. Detta säger oss att vår svenska kultur inte är jämställd utan att maktförhållandena mellan könen är mycket skeva."

Läs mer på följande länk: http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1852

Lika idiotiskt som det skulle vara att skylla denna kvinnomisshandel på den svenska lagen eller kristendomen, är det att skylla kvinnomisshandel som begås av muslimska män på Islam, eller hur? Det finns alltid dem som inte följer lagarna och reglerna!

/en svensk revertit

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0