Kort om Islam

Långt innan jag blev muslim tänkte jag att Islam är en främmande och nypåfunnen religion för araber och har inget med min Herre - alltså Jesus Herre att göra. Men så fel jag hade.

Man kan kort förklara det hela genom att tänka sig att alla profeter från Adam till Muhammed var med och byggde ett hus (religionen) och att vår Herre - genom profeten Muhammed (saas) fullkomnade det genom att låta Muhammed lägga dit den sista stenen - och först då fick vår religion ett namn - Islam. Så enkelt är det. Så allt hänger ihop från början till slutet. Vår Herre sa: 

"Denna dag, har Jag fullkomnat er religion för er och fullbordat Min Ynnest över er, och valt till er underkastelse (Islam) som er religion" Koranen 5:3

Inga nya profeter ska komma till oss, men Jesus ska återvända till jorden en dag igen och predika underkastelse - Islam.

Islam öppnade mina ögon. Jag hittade tillbaka till den ursprungliga rena tron så jag reverterade, ja det heter så, det heter inte konverterade dvs bytte religion. Vår Herre är EN Herre och Han har inte sänt olika religioner/budskap till oss utan Han har sänt ett enda budskap till oss människor ända från profeten Adam till profeten Muhammed och det är att vi ska underkasta oss Hans vilja och dyrka endast Honom. För alla profeter t.ex Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed har alla predikat samma budskap - underkastelse till En Herre. Varken Adam, Noah, Abraham kallade sig för anhängare till kristendomen eller judendomen, de är alla som bröder. profeten Muhammed sa:

…Jag är den [som står] närmast Jesus, Marias son, bland hela mänskligheten, i [både] detta och det nästkommande livet." De sade: "Guds sändebud, hur kommer det sig?" Varpå han sade: "Profeterna är bröder i tro, [trots att] de har olika mödrar. Deras religion är emellertid en [och samma] och det finns inget sändebud mellan oss (mellan mig och Jesus Kristus).

I Koranen finns hela suror - kapitel om de tidiga profeterna (t.ex Jona, Josef, Abraham) och även ett kapitel om Jesus mamma Maria. Islam betyder alltså underkastelse till Den Ende Herren. Det finns inga mellanhänder mellan dig och vår Herre, det är bara du och Herren. Inga profeter, eller präster eller helgon etc kan få dig närmare Herren eller förlåta dina synder, det är bara vår Herre som besitter dessa egenskaper. När jag läste vidare förstod jag att hur mycket människor än försökt lägga till i vår Herres rena ursprungliga budskap (t.ex. med med dyrkandet av helgon, bikten, korset, präster som kan ge syndernas förlåtelse, dyrkandet av Maria) desto mer vilseledande hade den blivit och desto mer splittrade den upp oss människor i olika religioner. Jag kunde läsa om Jesus återkomst, bekräftelsen av de tidiga skrifterna som t.ex Evangeliet och Tora, änglarna, återuppståndelsen, Domedagen, Paradiset, Helvetet, om vår Herres godhet och barmhärtighet och förlåtelse och ju mer jag läste desto renare och renare blev religionen tills jag hittade ut ur alla påhitt  - jag hade hittat den rena ursprungliga tron. Jag förstod att jag inte är en troende om jag bara tror genom mina ord, tro är handling också. Vår Herre älskar alla som underkastar sig Hans vilja, vare sig man är vit eller svart, rik eller fattig. Det är bara den som underkastar sig Han som kan kallas troende - muslim, och bönen är det som skiljer en troende från en icketroende. Jag förstod också att alla araber automatiskt inte kan betraktas som muslimer.
Vår Herre är Barmhärtig och låter alla som vill komma till Honom göra det. Han finns för dig och mig!

Vill du ställa frågor så mejla till: svenskrevertit@hotmail.com

/en svensk revertit    


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0