Kort om Islam

Långt innan jag blev muslim tänkte jag att Islam är en främmande och nypåfunnen religion för araber och har inget med min Herre - alltså Jesus Herre att göra. Men så fel jag hade.

Man kan kort förklara det hela genom att tänka sig att alla profeter från Adam till Muhammed var med och byggde ett hus (religionen) och att vår Herre - genom profeten Muhammed (saas) fullkomnade det genom att låta Muhammed lägga dit den sista stenen - och först då fick vår religion ett namn - Islam. Så enkelt är det. Så allt hänger ihop från början till slutet. Vår Herre sa: 

"Denna dag, har Jag fullkomnat er religion för er och fullbordat Min Ynnest över er, och valt till er underkastelse (Islam) som er religion" Koranen 5:3

Inga nya profeter ska komma till oss, men Jesus ska återvända till jorden en dag igen och predika underkastelse - Islam.

Islam öppnade mina ögon. Jag hittade tillbaka till den ursprungliga rena tron så jag reverterade, ja det heter så, det heter inte konverterade dvs bytte religion. Vår Herre är EN Herre och Han har inte sänt olika religioner/budskap till oss utan Han har sänt ett enda budskap till oss människor ända från profeten Adam till profeten Muhammed och det är att vi ska underkasta oss Hans vilja och dyrka endast Honom. För alla profeter t.ex Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed har alla predikat samma budskap - underkastelse till En Herre. Varken Adam, Noah, Abraham kallade sig för anhängare till kristendomen eller judendomen, de är alla som bröder. profeten Muhammed sa:

…Jag är den [som står] närmast Jesus, Marias son, bland hela mänskligheten, i [både] detta och det nästkommande livet." De sade: "Guds sändebud, hur kommer det sig?" Varpå han sade: "Profeterna är bröder i tro, [trots att] de har olika mödrar. Deras religion är emellertid en [och samma] och det finns inget sändebud mellan oss (mellan mig och Jesus Kristus).

I Koranen finns hela suror - kapitel om de tidiga profeterna (t.ex Jona, Josef, Abraham) och även ett kapitel om Jesus mamma Maria. Islam betyder alltså underkastelse till Den Ende Herren. Det finns inga mellanhänder mellan dig och vår Herre, det är bara du och Herren. Inga profeter, eller präster eller helgon etc kan få dig närmare Herren eller förlåta dina synder, det är bara vår Herre som besitter dessa egenskaper. När jag läste vidare förstod jag att hur mycket människor än försökt lägga till i vår Herres rena ursprungliga budskap (t.ex. med med dyrkandet av helgon, bikten, korset, präster som kan ge syndernas förlåtelse, dyrkandet av Maria) desto mer vilseledande hade den blivit och desto mer splittrade den upp oss människor i olika religioner. Jag kunde läsa om Jesus återkomst, bekräftelsen av de tidiga skrifterna som t.ex Evangeliet och Tora, änglarna, återuppståndelsen, Domedagen, Paradiset, Helvetet, om vår Herres godhet och barmhärtighet och förlåtelse och ju mer jag läste desto renare och renare blev religionen tills jag hittade ut ur alla påhitt  - jag hade hittat den rena ursprungliga tron. Jag förstod att jag inte är en troende om jag bara tror genom mina ord, tro är handling också. Vår Herre älskar alla som underkastar sig Hans vilja, vare sig man är vit eller svart, rik eller fattig. Det är bara den som underkastar sig Han som kan kallas troende - muslim, och bönen är det som skiljer en troende från en icketroende. Jag förstod också att alla araber automatiskt inte kan betraktas som muslimer.
Vår Herre är Barmhärtig och låter alla som vill komma till Honom göra det. Han finns för dig och mig!

Vill du ställa frågor så mejla till: svenskrevertit@hotmail.com

/en svensk revertit    


Olika ansiktsslöjor

I Sverige använder vi olika sorters ansiktsslöjor som härstammar från olika delar av världen. Asiaterna har sina stilar, araberna sina och afrikanerna sina stilar. Man väljer den man trivs bäst med. Vad som är av betydelse när man väljer en ansiktsslöja är att den ska uppnå sitt syfte. Den ska vara täckande, inte genomskinlig.
Ett bra tyg är också viktigt så den andas bra. Crepepolyester eller chiffong är ett mycket bra alternativ då det andas mycket bra. Vissa väljer en större som även täcker barmen medan andra väljer en mindre eller en som man stoppar innanför sjalen. Det finns olika modeller som har flera lager tyg så att man kan dra ner ett lager framför ögonen om man vill göra det.  Det finns de som väljer att täcka ögonen helt, andra väljer att täcka ett öga och andra väljer att visa båda ögonen. Den ska inte vara utsmyckad, sensuell eller extravagant, det är ju inte meningen att den ska vara sexig. 

Hur kan man se om man täcker båda ögonen kanske ni undrar? Tyget man drar ner utgör inget hinder för att se. Man kan likna det vid att man ungefär har samma sikt som när man har solglasögon, skidglasögon eller t.ex ett motorcykelvisir på sig.

Är det inte varmt frågar folk ibland. Det beror på vad man gör. Står man ute vid grillen eller vid lägerelden så blir det såklart varmt som för vem som helst. Men det är klart att täcker man för ansiktet så gör det ju skillnad, men inte så att man känner obehag, inte jag i alla fall. Jag tror också det är en vanesak.

Vill ni se olika typer av ansiktsslöjor så googla efter Niqab.

/en svensk revertit

 


For your eyes only

För vem ska man täcka sig? Följande vers förklarar vilka man inte behöver täcka sig inför.

"Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet....." Koranen 24:31

Så det är väl vad varje man önskar, att hans kvinna bara ska vara för hans ögon och varje kvinna önskar väl att hennes man bara ska vara för hennes ögon.


"SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Allah är underrättad om vad de gör."Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet......" Koranen 24:30

Det finns en lärd muslimsk man som sa att kvinnan är och ska betraktas som en värdefull juvel, varför skulle man vilja dela den med andra?

Vad rent och vackert, inte sant?

/en svensk revertit


Ute i samhället

Ni kanske undar hur det fungerar ute i samhället för oss med ansiktsslöja. Det är oftast inga problem. Utför man något ärende så brukar de flesta vara mycket tillmötesgående och vänliga. Om man t.ex är på banken eller andra ställen där man kan behöva identifiera sig så gör vi det som alla andra. Man väljer ju en kvinnlig expedit eller frågar efter en och vill hon se ansiktet så är det ju en självklar sak. Jag brukar fråga om det finns ett rum där jag kan visa mig för henne om det finns män i närheten och de har aldrig sagt nej. Finns det t.ex ingen kvinna kan man ju utföra sitt ärende en annan dag, det är inga problem med det.
Om man kör bil och blir stoppad vid en poliskontroll har man rätt att fråga efter en kvinnlig polis enligt samtal med polisen. Finns ingen kvinnlig polis tillgänglig och man måste visa ansiktet ja då måste man göra det.
Vid passkontroller är det samma sak. Man går till en kvinnlig eller ber om att få visa sig för en kvinna. Brukar inte vara några problem. 
Man brukar också välja en kvinnlig läkare, tandläkare, gynekolog etc, allt går för det mesta att ordna utan svårigheter.

Så det finns mycket respekt därute. Vi begär inte att man ska anpassa hela samhället efter oss, vi begär bara att man ska visa respekt och visa hänsyn. Sverige kommer ständigt råka ut för nya saker och lösningen är inte att förbjuda allt främmande. Det som skrämmer är att våra politiker inte ens har kunskap om vad ansiktslöjan står för och resonerar efter sin okunskap och sina fördomar. Hur seriös framstår man då som egentligen? Vi vill ha en dialog men de är inte intresserade.

När jag går ut på t.ex promenader, utflykter, aktiviteter brukar jag dra upp ansiktsslöjan då det inte finns män i närheten så det är inte så att man måste ha den nere så fort man går ut ur sitt hem. Bara för att jag täcker mig inför män betyder det inte att männen enligt islam kan gå klädda och uppföra sig som de vill. De har också regler att följa, det gäller inte bara oss kvinnor. Det heter alltid att kvinnorna inte får sitta tillsammans med männen i moskeérna, aldrig säger man att männen inte får sitta tillsammans med kvinnorna. Vi muslimska kvinnor har samma värde som männen inför vår Herre. Vi kommer dömas lika, ingen har högre status än den andra. Vi har bara olika skyldigheter och rättigheter.

Förtrycket jag upplever är inte från muslimska män, det är dem som visar mest respekt och jag har aldrig råkat ut för en muslimsk man som sagt något dåligt, tvärtom! De får mig att känna mig som en prinsessa. De kan ta omvägar pga respekt och de sänker sina blickar. Och jag kan tänka hihi att här går jag från att ha varit en discobrud till att bli en prinsessa.
Det är den vanliga svensken på gatan som slänger glåpord efter mig och politikerna. Så de som påstår och skriker efter mig att jag är förtryckt är ofta de som förtrycker mig. Ute på gatan är det mycket sällan den yngre generationen beter sig illa, utan det är oftast den lite äldre generationen och förstås vissa wannabe svenskar som tror att de äger hela världen för att de står med i telefonkatalogen. Jag tror det beror på att den yngre generationen har mer kunskap och resonerar efter den. Medan den äldre generationen resonerar efter mediahjärntvätten.

När ni möter oss ute i samhället, var inte rädda att fråga oss om Islam. De allra flesta av oss svarar gärna på era frågor, vi är glada över att få sprida kunskap. Men man ska också komma ihåg att muslimer praktiserar olika mycket och har olika mycket kunskap om Islam så man kan få olika svar av människor när det t.ex gäller ansiktsslöjan.

Tack vare slöjan och ansiktsslöjan är det lätt att identifiera oss muslimska kvinnor så ni hittar oss utan problem. Denna slöja och ansiktsslöja för mycket gott med sig. Tänk hur många som inte ser den var dag och sedan går hem och funderar och söker information och sedan hittar till sin Herre. Fantastiskt vad detta lilla tygstycke kan åstadkomma!

Kan det vara det regeringarna i väst är rädda för? Att vi väcker så mycket uppmärksamhet som gör att människor hittar till sin Herre, så de vill "Trycka tillbaka ropen" om att få bära ansiktsslöja som Reinfeldt sa? Demokrati enligt Reinfeldts åsikter, huh. Då betyder religionsfriheten tydligen inget alls. Mycket möjligt!

/en svensk revertit

Politisk propaganda

Då slöjan och ansiktsslöjan inte är ett förtryck mot kvinnan i Islam (se andra inlägg nertill) undrar man varför man använder dem så flitigt som ett vapen, svaret är - politisk propaganda.

För att nå sina politiska mål använder sig makthavarna flitigt av att sprida falsk propaganda. Massförstörelsevapen i Irak är ett praktexempel. Jag ska ge er ett annat exempel. Innan invasionen av Afghanistan använde sig makthavarna flitigt av myten att talibanerna genom Islam förtrycker de afghanska kvinnorna genom att tvinga dem att bära burka.

Om nu USA "befriade" kvinnorna så varför går de fortfarande med burkan på sig? Jo av den enkla anledningen att det är deras kultur och tradition att bära den, precis som den muslimska kvinnans klädseln ser olika ut i andra länder. Slöjan och ansiktsslöjan blir alltså ett politiskt verktyg.

Trots all politisk propaganda mot Islam så växer denna religion som aldrig tidigare. Människor börjar så smått få mer kunskap om Islam. Många vill gå på djupet och förstå och då stöter de på en förbluffande sanning - ett frö som börjar växa - det är som att sanningen kommer över dem som en våg som sköljer in i själen.

Så trots alla försök att smutskasta och förgöra Islam får det ofta motsatt effekt och människor ansluter sig till Islam. Bara i Sverige konverterar hundratals varje år.

Så tänk vad mycket gott ett litet tygstycke kan föra med sig...

/en svensk revertit


Nyckelhålsprincipen

Idag koncentrerar sig Sverige på att se genom ett trångt nyckelhål på kvinnoförtrycket. Tyvärr ser man genom fel nyckelhål som vill framställa den muslimska kvinnan som förtryckt, vilket är en falsk myt.

Huvudorsaken till kvinnoförtryck i världen är inte religioner - utan MÄN. 

Istället för att engagera sig åt falsk propaganda borde man kika ut i den verkliga världen genom ett verkligt nyckelhål. Är det inte dags att istället för att kika ut öppna dörren så man förstår att man bara ser en liten del av en helhet. Varför prioriterar man inte det sanna kvinnoförtrycket, vad gör Sverige för kvinnorna i världen. Ett självklart första steg borde vara att stoppa biståndet och vapenexporten till regimer som begår nedanstående handlingar.

Kvinnoideal, porr, barnprostitution, slaveri, fängelse, tortyr, barnarbete, kidnappningar, organhandel, våldtäkt, sexuella trakasserier, misshandel och mord är en del av det globala förtrycket mot flickor och kvinnor. Fastän allt detta händer är fokus åt motsatt håll. På ett tyg (sjalen och ansiktsslöjan) vars syfte är att skydda kvinnan från det ovanstående och bevara hennes fromhet, kyskhet, heder och ära. För över 1400 år sedan (innan Allah sände sin sista profet) kunde kvinnorna bli behandlade på samma sätt som kvinnoförtrycket ser ut än idag. Men när de troende kvinnorna sen gick till profeten (saas) och klagade uppenbarades dessa verser om sjalen/ansiktsslöjanför så att man skulle känna igen dessa kvinnor som bär dessa plagg som fria och respekterade kvinnor. Då slapp dessa kvinnor detta förtryck.

Sverige borde arbeta hårt med att se till att alla kvinnor i världen borde få njuta av samma respekt och frihet som den muslimska kvinnan får genom Islam. Den muslimska kvinnan är så priviligerad. Vi har alla rättigheter man kan önska sig. Du kanske tänker "Vad menar hon med det?" Ni känner oftast bara till vad orättfärdiga män gör mot sina kvinnor men ni känner inte till vad Islam säger.

Mannen och kvinnan har samma värde inför Allah, vi är jämställda så inför vår Herre. Båda är medveta om att de kommer få stå till svars inför Allah för sina handlingar. Det finns en övervakare till skillnad från hur en icketroende tänker. När en muslimsk kvinna ska gifta sig kan hon införa villkor i äktenskapskontraktet och dessa kan ingen man ändra på, så länge inte båda är överens. Tyvärr känner inte alla kvinnor och män till denna rättighet. Dessa villkor kan vara: 

Inför ett äktenskap sitter man tillsammans och diskuterar hur man tänkt sig i framtiden. Som kvinna har du rätt att utbilda dig, arbeta, men du har också den rätten att få stanna hemma om du vill. Mannen kan alltså inte tvinga sin kvinna att arbeta eftersom det är han enligt Islam som har försörjningsplikt. Om hon väljer att arbeta har hon rätt att behålla sina pengar själv, hon behöver inte använda dem till försörjning. Om hon ändå väljer att använda en del så räknas det som välgörenhet och hon blir belönad av Allah för det. Vi har alla olika önskemål ang vår partner. Mannen kanske söker en fru som ska vara hemma med barnen och vill ta hela ansvaret med försörjningen själv, då har han också rätt till det. Då får han leta efter en fru som accepterar det eller så kan man också anställa ett hembiträde om man så önskar. Om den kvinnan mannnen diskuterar med inför äktenskapet inte accepterar hans önskemål så ingår de inte äktenskap utan letar vidare efter en lämplig partner. Det är en fantastisk trygghet för både kvinnan och mannen att man har dessa rättigheter i Islam. Man kan skriva in i princip vilka önskemål som helst i äktenskapskontraktet så länge det inte är förbjudna handlingar. 

Andra rättigheter som den muslimska kvinnan har är: Hon har rätt till barn. Mannen kan inte hindra henne från att skaffa barn. Hon har rätt till att bli sexuellt tillfredsställd tills hon blir nöjd. Hon har rätt till hus, mat och kläder. Hon ska behandlas med respekt. Hon har rätt att ärva och får behålla sin egendom själv. Hon har rätt till skilsmässa. Det finns många fler rättigheter... 

Gå tillbaka till profeten Muhammeds (saas) tid och jämför rättigheterna bland världens kvinnor då och se vilken revloution detta innebar för kvinnorna! Vilket annat system har sådana rättigheter idag?

/en svenska konvertit


Arbete

- Varför väljer ni att begränsa er på arbetsmarknaden, kan man få höra. Jag brukar säga att man söker det arbetet man har utbilding för. Det gör vilken människa som helst, man begränsar sig till sitt område. Men om jag söker ett arbete och arbetsgivaren inte anställer mig så är det inte jag som begränsar mig då pga ansiktsslöjan, det är arbetsgivaren, men det får man ta då. Alla har rätt att anställa vem man vill, take it or leave it.

Går det att arbeta med ansiktsslöja? Det har funkat i arabvärlden i över tusen år, så varför kan inte Sverige hänga med i utvecklingen?

Ja alla har rätt att anställa vem man vill. Hur ser det ut på arbetsmarknaden i Sverige. Är det inte så att det är kvinnan som begränsas/diskrimineras oavsett om man har ansiktsslöja/sjal eller inte. Mmm jo så är det i Sverige år 2010. Vem vill man helst anställa, en kvinna som är gravid, eller är ensamstående, eller är sjuk pga sina månadsblödningar en gång i månaden, eller kommer bli mammaledig, eller är fysiskt svagare eller en man? Svaret är solklart. 

/en svensk revertit

   

Frihetsberövaren Reinfeldt?

Reinfeldt sa i en intervju att: "Jag tror på det öppna samhället och där jag inte vill se att vi utvecklar en idé om att kvinnor bara till dels ska få visa upp sig. I Sverige så behöver vi inte det tycker jag på det här sättet att dölja sitt ansikte." Vart ska det leda frågar reportern. Reinfeldt svarar: "Att vi helt enkelt trycker tillbaka ropen och förhoppningar om att vi ska få fler kvinnor att gå i burkor, t.e.x. Det vill vi inte i Sverige och det kommer inte jag att acceptera stillatigande".

Wow..låter inte detta som frihetsberövande? Först pratar han om öppet samhälle, sedan om att trycka tillbaka ropen! Han vill helt enkelt ta min rättighet/frihet ifrån mig, för att befria mig? Om det finns frihet i Sverige varför vill han ta min frihet ifrån mig? Vart tog demokrati vägen när han sa allt detta? Dessutom låter han som en diktator: "Det kommer inte Jag att acceptera" Han vill dessutom gå emot svenska samt internationella lagar - genevekonventionen, baserat på vad Han själv känner och tycker. Han vill förbjuda något utifrån en känsla.

Detta handlar inte om någon organiserad brottslighet....detta gäller ett stycke tyg...wow!

Demokratin blir mer och mer urholkad som en ost. Snart finns bara hålen kvar...eller har det funnits nån ost alls?

På internet kan man läsa: "Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten!"

Bullseye!!! När det bl.a gäller min frihet att bära ansiktsslöja.

Reinfeldt tycker ansiktsslöjan och slöjan är förtryckande. Men han har inga problem med att skicka biståndspengar och tillåta vapenexport till förtryckarregimer som mördar småflickor och kvinnor. Kallas det inte dubbelmoral?

/en svensk revertit

Reinfeldt & världens ledare - listiga tjurfäktare

Ja vissa gör allt för att förankra ordet förtryck med Islam, kvinnan i Islam, slöjan och ansiktsslöjan. Man använder sig av den evigt omdiskuterade slöjan och nu ansiktsslöjan för att nå sina politiska mål. Islam är på var mans tunga. Frihet är nyckelordet som används.

Med ett tygstycke kan man alltså få en hel värld av människor att följa i ett tankemönster. Ganska komiskt om det istället hade gällt ett par strumpor. Men detta bevisar hur lätt det är att förvrida människors tankar bara genom lögner. Inte många tar reda på fakta utan sväljer allt. Hur många felaktiga beslut och lagar har inte gjorts på lögnaktiga grunder. Det är skrämmande att tänka att statsministrar framför lögner för sitt folk, som folket förväntar sig ska styra landet med ärlighet och rättvisa!

Där står de som tjurfäktare, viftar med tygstycket/ansiktsslöjan för att förarga/förvilla tjuren/människomassan och sprider lögner. Tjuren/människomassan förstår inte att det bara är ett tygstycke utan springer blint efter tjurfäktarens list. 

Tänk att ett litet stycke tyg i bomull, viskos, eller polyester kan få människor att rusa iväg utan att de ens tänker efter. Wow!

/en svensk revertit

Den fria jämställda svenska kvinnan...eller?

Hur många vet vad som pågår mot svenska kvinnor? Det finns en dold sjukdom! I en undersökning 2001 som kallas "Slagen dam" kan vi läsa följande...

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning.

 
I dag, den 14 maj år 2001, offentliggörs Sveriges första omfångsundersökning angående mäns våld mot kvinnor. Undersökningen är ett regeringsuppdrag som Brottsoffermyndigheten fick i samband med Kvinnofridsreformen.
Brottsoffermyndigheten gav i sin tur Eva Lundgren, som innehar en av regeringen tillsatt professur med särskild inriktning på våld mot kvinnor, och Gun Heimer, docent och chef för Rikskvinnocentrum, i uppdrag att ansvara för det konkreta genomförandet. Båda forskarna är verksamma vid Uppsala universitet.
Undersökningen riktades till 10 000 kvinnor i åldrarna mellan 18 och 64 år. Den visar en hög svarsfrekvens, över 70 procent. Kvinnor kan och vill uttrycka sina erfarenheter av våld. Tillsammans ger de en bild av sakernas tillstånd som är en massiv utmaning av myten om Sverige som ett redan jämställt land.
Det handlar om fysiskt och sexuellt våld liksom hotelser, vilket forskarna medvetet samlar under den gemensamma benämningen våld. Föreställningen om att hot skulle vara "bara" hot tillbakavisas. Resultaten visar tvärtom på klara samband mellan de olika formerna av våld.

 
Data i sammanfattning
Nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag.

Fler än hälften av kvinnorna, 56 procent, har blivit sexuellt trakasserade.

Våld och/eller sexuella trakasserier är något som nästan sju av tio svenska kvinnor, 67 procent, har erfarenheter av.

Ungefär var fjärde kvinna med våldserfarenheter utsattes den senaste gången för våld under det senaste året.

Mer än var femte ung kvinna, i åldern 18-24 år, har utsatts för våld under det senaste året.

Var tredje kvinna som separerat eller skilt sig från en man rapporterar att hon har utsatts för våld av en tidigare make eller sambo. Mer än var fjärde av dessa kvinnor rapporterar om ett systematiskt våld från mannen.

Den våldsform som är vanligast inom parrelationer är fysiskt våld. Var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts för fysiskt våld av tidigare make eller sambo.

Den våldsform som är vanligast utanför en parrelation är sexuellt våld. Var fjärde kvinna har utsatts för det utanför en sexuell relation. Fler än var tionde kvinna, 13 procent, har erfarenheter av att vara utsatt för grövre sexuellt våld, som våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande eller försök till sexuellt utnyttjande, av en man utanför en sexuell relation.

Konsekvenserna av att vara utsatt för hotelser är allvarliga enligt studiens resultat. Kvinnor med erfarenheter av hot rapporterar om såväl fler som kraftigare fysiska och psykiska symptom än kvinnor med erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld. Självmordsförsök och självmordstankar förekommer också i högre utsträckning inom gruppen av kvinnor som hotats än inom gruppen av kvinnor som har utsatts för fysiskt våld.

Våldet utövas av män inom alla samhällsklasser och av män med olika etniska bakgrunder. De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samborelationer.

15 procent av kvinnorna polisanmälde den senaste våldshändelsen.

Universitet och högskolor framstår som en riskfylld arena för kvinnor. Två tredjedelar av de kvinnliga studenterna har utsatts för sexuella trakasserier.

Jämställdheten en myt
Professor Eva Lundgren ifrågasätter uppfattningen om den svenska jämställdheten: "Jag har svårt att se hur den svenska självbilden av ett jämställt land ska kunna upprätthållas efter vad vi nu vet om svenska kvinnors våldserfarenheter. När nästan varannan kvinna i Sverige mellan 18 och 64 år har utsatts för våld av någon man, måste väldigt många svenska män har utsatt någon kvinna för våld. Detta säger oss att vår svenska kultur inte är jämställd utan att maktförhållandena mellan könen är mycket skeva."

Läs mer på följande länk: http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1852

Lika idiotiskt som det skulle vara att skylla denna kvinnomisshandel på den svenska lagen eller kristendomen, är det att skylla kvinnomisshandel som begås av muslimska män på Islam, eller hur? Det finns alltid dem som inte följer lagarna och reglerna!

/en svensk revertit

Kvinnoförtryck i Islam?

Nej! Det finns inget förtryck mot den muslimska kvinnan i Islam, men såklart finns det muslimska män, precis som det finns krista, judiska män, demokrater, som förtrycker kvinnor. Men detta har inget med Islam att göra. För deras handlingar rättfärdigas inte i Islam, tvärtom! Vad säger Islam om kvinnan, vad säger Koranen och profetens sunnah egentligen. Låt oss ta en närmare titt.

Koranen:

"…Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort till en källa till rik välsignelse för er." (Koranen 4:19)

"MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig och vis." (Koranen 9:71)

Profetens sunnah:

Profeten Muhammed (saas) sa: "Den bästa av er är den som är bäst mot sin fru, och jag är bäst mot mina fruar."

Profeten Muhammed (saas) sa: "De troende med den bästa av tro är de som har bäst karaktär och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst!" (återberättat av Thirmidi).

Koranen och profetens (saas) sunnah är det som alla muslimer ska sträva efter att följa, det är obligatoriskt. 

Nu vill jag fråga..låter detta som en kvinnoförtryckande religion?

Varför är det sån fokus på muslimska kvinnor när det gäller förtryck? Varför sopar man inte rent utanför sin egen dörr? Detta fokus finns av en enda anledning - Politisk propaganda.

I Sverige förtrycks kvinnor dagligen. Brottsförebyggande rådet beräknar att 185 kvinnor och 390 män anmäls misshandlade i Sverige varje dag, är det kristendomens fel? Tänk om man gjorde dokumentärer och reportage och sände nyheter om det var och varannan dag, vilka känslor skulle inte det framkalla? Hur skulle inte världen se på lilla Sverige om sanningen om det kvinnovänliga och jämställda? Sverige kom ut på daglig basis.

Mer om kvinnovåld i nästa inlägg.

/en svensk revertit

Falsk propaganda

Vi har ju alla hört en hel del anti-ansiktsslöja-propaganda. Tänkte skriva några rader om detta.

Falsk propaganda 1: Det cirkulerar ju ren falsk propaganda om att vi muslimska kvinnor som bär ansiktsslöja är förtryckta. Samma propaganda var det om vanlig slöja men det verkar börja mjukna nu eftersom det svenska folket får mer kunskap. Det enda som egentligen behöver tilläggas här som förklarar det hela är att man bär ansiktsslöjan av samma anledning som man bär slöjan, av gudsdyrkan. Vi bär våra slöjor och ansiktsslöjor av samma anledning som nunnorna bär sina kläder. Är det någon som tvingar nunnorna att bära sin klädsel, är det förtryckta? Varför framställs dem som fromma medan vi som förtryckta?

Och vem är det i så fall som förtrycker? Om jag tar av mig min ansiktsslöja och stoppar den i fickan, var sitter förtrycket då? Eller är det så att så fort jag sätter på mig den så är jag förtryckt och när jag tar av mig den så är jag inte det längre? Det låter ju inte klokt eller hur? Det verkar vara så att förtrycket sitter i betraktarens öga, i islamhatarnas ögon? Som använder detta som ett vapen i sin propaganda!

Falsk-propaganda 2: Kommunikationsproblem, hihi, ganska komiskt. Hur fungerar kommunikationen om man går distanskurs, då ser man inte ens sin lärare? Och hur många är det inte som ringer, mejlar, skickar sms etc och var finns kommunikationsproblemen då? Och alla telefonväxlar som man pratar med, taxi etc? Ja listan kan göras lång. Men jag tror inte att jag behöver säga mer. Och i den muslimska världen har kommunikationen fungerat utan problem i långt över tusen år med ansiktsslöjan.

Falsk-propaganda 3: Att det bara är extrema muslimer som bär ansiktsslöja. Det finns muslimer som praktiserar sin religion olika mycket, det har inget med extremism att göra. En extremist i Islam är en som går över Islams lagar. Allt som finns inom ramen av Islam kan man praktisera hur mycket som helst utan att klassas som extremist. Det finns alltså de muslimska kvinnor som väljer att bära slöja och andra som väljer att bära slöjan och ansiktsslöjan. Det finns ingen gräns som skiljer dessa kvinnor åt bara för att de täcker sig olika, de tillhör ändå samma religion, tror på samma saker, dyrkar samma Herre. Vem skulle klassa profetens (saas) fruar och kvinnorna på den tiden som extremister bara för att de täckte sina ansikten? Profeten (saas) och dessa kvinnor är ju våra förebilder som alla muslimer ska sträva mot att efterlikna. Hade de varit utanför Islam lagar hade de inte tillåtits att täcka sina ansikten.   

Kommer fylla på denna lista vartefter för det kan vi räkna med att fler falska påhopp lär det dyka upp. Ska bli intressant att se vad som kommer härnäst. 

/en svensk revertit

Bevis för ansiktsslöjan i Koranen och Profetens (saas) Sunnah

Först vill jag säga att många missförstånd om islam beror på att vissa bara läser verserna i Koranen utan att läsa deras förklaringar. De föstår heller inte att man måste se till profetens (saas) sunnah - tradition för att förstå hur man ska praktisera handlingen. Ett exempel, i Koranen står det till exempel att man ska göra bön men det står inte hur man ska göra den. För att veta hur man ska göra den måste man alltså gå till profetens (sunnah) för att få reda på det. Samma sak gäller regler ang fastan, allmosan, pilgrimsfärden etc. Detta finns nerskrivet i andra böcker än Koranen, dvs i hadithsamlingar. Där beskrivs i detalj hur man utför en handling.

Om vi först tittar i Koranen (med förklaringar i parantes) kan vi bl.a hitta följande verser:

"Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till (alla) troende kvinnor – att de (utanför hemmet) noga sveper om sig sina Jalaabiib; på så sätt blir de lättare igenkända (som anständiga kvinnor) och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." Koranen 33:59

"SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som anständigtvis (ytterplagg) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker Juyoobihinna (deras kroppar, ansikten, halsar och barm). Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger (över era fel och synder); kanske skall det gå er väl i händer!" Koranen 24:30-31

Om vi sen tittar i profetens (saas) sunnah kan vi bl.a hitta följande uttalanden:

Profeten (saas) sa: "Kvinnorna i ihraam är förbjudna att täcka sina ansikten eller att bära burqa."

Aisha profetens (saas) fru sa: Ryttarna brukade passera förbi oss när vi var med Allahs budbärare (saas) i ihraam. När de kom nära oss brukade vi sänka våra jilbaabs från våra huvuden över våra ansikten, och när de hade passerat förbi brukade vi avtäcka våra ansikten. (Abu Dawood 1562)

Asma bint Abi Bakr var inte en av profetens (saas) fruar och hon sa: "Vi brukade dölja våra ansikten för män." (Källa: Al-Hakim)

I en hadith (Al-Bukhari) sa Aisha (Profetens (saas) fru): "Må Allah förbarma Sig över Muhaajirs kvinnor! När Allah uppenbarade orden "låt dem därför fästa slöjan så att den täcker Juyoobihinna" rev de sina förkläden och täckte sina ansikten med dem.

Aisha sa: "Quraish kvinnor är sannerligen de bästa. Vid Allah, jag har inte sett några som har en mer fastare tro på Allahs Bok, och har mer tro på uppenbarelsen än Ansars kvinnor. När orden i surat an-Noor uppenbarades att de skulle fästa slöjan så att den täcker Juyoobihinna, gick deras män genast tillbaka till dem och reciterade dessa verser som Allah Den Allsmäktige hade uppenbarat, till sina fruar, döttrar, systrar och alla deras nära kvinnliga släktingar. Det fanns inte en enda kvinna som inte tog sin sjal/slöja och täckte sig själv med den, med fullständig tro på vad Allah hade uppenbarat i Sin Bok. På morgonen var de bakom profeten (saas) fullständigt täckta, och såg ut som om de hade kråkor som satt på deras huvuden". (Bukhari & Abu Dawood)

Thabit ibn Qais sa: En kvinna som hette Umm Khallad kom till Profeten (saas) medan hon var beslöjad. Hon sökte efter sin son som hade dödats (i striden). Några av sahaba - kompanjonerna till profeten (saas) sa till henne: "Du har kommit hit och frågar efter din son med ansiktet beslöjat?" Hon sa: "Om jag är drabbad med förlusten av min son, ska jag inte lida förlusten av min anständighet......"(Abu Dawood)

Detta bevisar att kvinnorna bar ansiktsslöja. Det finns fler bevis men det skulle bli ett långt inlägg om jag tog med allt. Av det ovanstående förstår ni nu att de som ständigt får uttala sig om Islam i media (t.ex. Nalin Pekgul, Nyamko Sabuni mfl) baserar sina uttalanden på okunskap eller ren lögn/förnekelse.

Jag hoppas att jag fått några att förstå hur sanningen ligger till, fråga gärna om du undrar över något.

Vi ses...

/en svensk konvertit


Varför jag valt att bära ansiktsslöja - Niqab

Som troende strävar man efter att komma närmare sin Skapare. Man strävar efter Hans kärlek och att behaga sin Herre.

Allah har sagt: ”Säg (O Muhammed till människorna); Om ni älskar Allah så följ mig. Allah kommer då att älska er och förlåta er era synder, för Allah är mången gång Förlåtande, Den Mest Barmhärtige.” Koranen 3:31

Ansiktsslöjan är en del av gudsdyrkan precis som slöjan är det. För männen gäller löst sittande kläder, byxor över anklarna och att låta skägget växa.

Jag läste om att man som kvinna ska täcka sig så jag satte på mig sjalen, det kändes bra för man vill ju behaga Herren. Jag har som svensk revertit har gjort detta val frivilligt. Jag satte på mig den som ogift så denna fördom om att mannen tvingat den på mig sprack där. Även om jag skulle vara gift och mannen skulle vilja att jag tar av mig den så skulle jag inte göra det. Jag har ju satt på mig den för vår Herres skull. Sen läste jag också om kvinnor som bar ansiktsslöja under profetens tid och jag tyckte det var så vackert och rent och ett steg ytterligare i tron att bevara sin heder, ära och blygsamhet. Ja en persons heder, ära och blygsamhet är så bortglömda ord i Sverige numera. Det ses nästan som något dåligt och ohyfsat att vara blyg och vilja bevara sin heder och ära och också visa sådan respekt för någon att man inte tar i hand när man hälsar. Hur som helst så tänkte jag att jag provar över en helg att bära ansiktsslöja och känner efter hur det känns. Och jag lovar er det kändes fantastiskt. Kände mig som en prinsessa och vilket bemötande sen då av de muslimska männen man stötte på ute, wow. De kunde ta en omväg pga respekt och de sänkte sina blickar vilket de fortfarande gör efter runt 10 år med min ansiktsslöja. Och jag kunde tänka hihi att här går jag från att ha varit en discobrud till att bli en prinsessa. Jag tog aldrig av mig ansiktsslöjan efter den helgen. Nu har jag haft den i runt 10 år och jag trivs jätte bra med den. Den klädsel ni ser när ni möter oss ute är våra ytterplagg, precis som ni har kappa, mössa etc. Hemma tar man av sig ytterplaggen och går valfritt klädd.

Nu undrar ni kanske vad jag vinner på att bära ansiktsslöja. Allt man gör för sin Skapares skull får man belöning för, antingen i detta eller i nästa liv. Och ni skulle bli förvånade över att se vilken respekt man får från troende muslimska män. De flyttar sig ur vägen och sänker blicken av respekt. 
Ingen människa skulle väl gå fram till en nunna och säga: "Tja, läget, vad händer då?" :) 

I nästa inlägg ska jag ta upp alla bevis för ansiktsslöjan. Det är så tråkigt att de som ständigt får tala i media ang islam är såå okunniga och de förstår inte att de bara ökar fördomarna med sin okunskap.

/en svensk revertit

Välkommen till min blogg om ansiktsslöjan

Ingen har nog missat diskussionerna om ansiktsslöjan i media. Den har blivit ett politiskt verktyg. Media utnyttjar också alla chanser de får. De lovar oss att få komma till tals genom att garantera att de följer villkoren vi kommer överens om från början och lägger in tidningens heder som insats för att sedan klippa ihop något som inte ens var avtalat från början. Allt är värt att offras för ett namn inom media. 

Vi har kontaktat media för att fråga om vi kan få göra ett program om ansiktsslöjan/islam, men vi har fått kalla handen varje gång. Vi har också kontaktat politiker men de vill hellre använda sig av myterna/fördomarna än att tala med oss. De är välkomna att kontakta oss om de ändrar sig.

Så då förstår ni varför jag skapat denna blogg. Jag vill förklara vad ansiktsslöjan har för betydelse. I korthet kan man säga att vi har den på oss av samma anledning som nunnorna har sin klädsel - av kärlek till vår Skapare, den är en del av gudsdyrkan. Är det inte konstigt då att de betraktas som fromma medan vi som förtryckta...osar politisk propaganda eller hur...

Ni är varmt välkomna med era frågor, jag svarar gärna på dem. Mejla era frågor till följande mejl: svenskrevertit@hotmail.com

/en svensk revertit

RSS 2.0